Dostępność

Activity in BeaconReverse

--------------------------------------------------------------------------------

QSO of the year / QSO w roku

ALL QSO in 31-12-2021 = 219368  

year/rok all mode cw ssb EPC/digi FT4+FT8
2022 21960 4815 121 2565 14257
2021 24681 5007 90 1199 / 19594 14500
2020 29101 1980 236 1628 / 7763 6831
2019 17012 1040 71 1920 / 5353 10547
2018 16155 1277 284 3587 / 7763 6831
2017 11170 1515 105 4946 / 7911 1593
2016 9419 1515 105 4906 / 7799 -
2015 12404 2264 98 7581 / 10047 -
1970-2014 99224 36466 30862 7581 / 6196 -

WWFF - my award

KOPIA  Z KOMUNIKATU PZK -  i to chyba PRAWDA !!

 

Chce być EKO
- radio TS-590s w domu, pracujące z maksymalną mocą 25W   
- praca w terenie IC-703+ maksymalna moc 10W, zasilanie: panel słoneczny 30W   
  podłączony do akumulatora 14Ah 
- praca małymi mocami daje bardzo dużo satysfakcji !!
 
I want to be ECO
- TS-590s radio at home, working with a maximum power of 25W
- field work IC-703+ maximum power 10W, power supply: 30W solar panel 30W
  connected to a 14Ah battery Work with such low powers.
- working with small powers gives a lot of satisfaction !!
 
 

Galeria Zdjęć