Dostępność

O nas

W wieku 12 lat odkrycie "radia" w piwnicy w postaci części i podzespołow takich jak:
  - detektory kryształkowe;
  - słuchawki;
  - wtyczki, gniazdka;
  - kawałki drutu itp.
i zaczęła się zabawa, nasłuch na falach średnich i krótkich w tym jakieś transmisje Alfabetem Morse'a, pierwsze próby odczytu. 
    

    Rok 1964, Klub Dzielnicowy w Klecinie /Wrocław/ pierwsze spotkanie z krótkofalarstwem, zorganizowano kurs krótkofalarski, pierwsze znaki Morse'a i to chyba było to zostało do dziś. 


     Czynna słuzba wojskowa rok 1966 w Brzegu, kurs obsługi radiostacji R-118 we Wrocławiu, znając "titawę" miast na sale i dalsze doskonalenie się, to do koksu, węgla, na kuchnię i do wielu innych "krótkofalarskich" czynności. Samo życie.


     Powrót do Brzegu,  spotkanie w latach 1967-68 z kol. Jankiem Kaczałę SP6CCK /póz.SP6KB, obecnie SP3C/, Pawła SP6BHT -sk, Mietka SP6AML, Stanisławów SP6CXH /obecnie SP6XP/,  SP6CLF - sk i wielu innych.


    Powstanie /lipiec - sierpień 1969 r./ Klubu SP6PCB pełna nazwa: Brzeski Klub Krótkofalowców PZK im Michała Okurzałego przy Klubie Garnizonowym w Brzegu. 


    Pierwszy w klubie egzamin na w tamtych czasach na licencję krótkofalarską, egzaminujacy: Jurek SP6UK-sk, Andrzej SP6AOI-sk, Janek SP6CCK.


    Egzamin krótkofalarski zdany pozytywniw i w sierpniu 1970 licencja, otrzymałem znak SP6EIY. To zostało do dziś. W roku 1987 małżonka uzyskuje znak SP6RVT.


 W 1968 roku poznałem Danutę w 1969 roku ślub. W rodzinie, dwóch żonatych synów,  zmężna córka, trzy  wnuczki oraz 2 wnuki.

 

Od roku 1969 należę do Brzeskiego Klubu Łącznosci PZK przy Klubie Garnizonowym w Brzeg www.sp6pcb.pl i niech tak pozostanie.

 

Kontakt: 

Stanisław i Dantua Starzyk
49-300 Brzeg
Poland

     Stanisław SP6EIY   sp6eiy@wp.pl    
                                        
     Danuta SP6RVT     sp6rvt@wp.pl
    

WWFF - my award

KOPIA  Z KOMUNIKATU PZK -  i to chyba PRAWDA !!

 

Chce być EKO
- radio TS-590s w domu, pracujące z maksymalną mocą 25W   
- praca w terenie IC-703+ maksymalna moc 10W, zasilanie: panel słoneczny 30W   
  podłączony do akumulatora 14Ah 
- praca małymi mocami daje bardzo dużo satysfakcji !!
 
I want to be ECO
- TS-590s radio at home, working with a maximum power of 25W
- field work IC-703+ maximum power 10W, power supply: 30W solar panel 30W
  connected to a 14Ah battery Work with such low powers.
- working with small powers gives a lot of satisfaction !!
 
 

Galeria Zdjęć