Dostępność

Worked EU Area

 

 

 
SP6EIY/9   PL.MP.KR-0682-001   2012-08-07   160
SP6EIY/9   PL.MP.KR-0682-001   2012-09-07   62
 
SP6EIY/9   PL.MP.KR-0682-001   2013-08-01   7
SP6EIY/P   PL.MP.KR-0682-001   2013-09-05   112
SP6EIY/P   PL.MP.KR-0682-001   2013-11-07   101
 
SP6EIY/P   PL.MP.KR-0682-001   2014-02-07   77
SP6EIY/P   PL.MP.KR-0682-001   2014-05-18   71
SP6EIY/P   PL.MP.KR-0682-001   2014-07-05   65
SP6EIY/P   PL.MP.KR-0682-001   2014-08-12   151
SP6EIY/P   PL.MP.KR-0682-001   2014-11-21   95
 
SP6EIY/P   PL.MP.KR-0682-001   2015-02-14   163
SP6EIY/P   PL.MP.KR-0682-001   2015-08-13   159
SP6EIY/P   PL.MP.KR-0682-001   2015-09-11   19
 
SP6EIY/P   PL.MP.KR-0682-001   2016-02-25   117
SP6EIY/P   PL.MP.KR-0682-001   2016-06-17   63
SP6EIY/P   PL.MP.KR-0682-001   2016-07-23   105
SP6EIY/P   PL.MP.KR-0682-001   2016-08-13   118
SP6EIY/P   PL.MP.KR-0682-001   2016-11-03   65
SP6EIY/P   PL.MP.KR-0682-001   2016-12-23   13
 
SP6EIY/P   PL.MP.KR-0682-001   2017-01-28   129
SP6EIY/P   PL.MP.KR-0682-001   2017-04-21   70
SP6EIY/P   PL.MP.KR-0682-001   2017-07-21   77
SP6EIY/P   PL.MP.KR-0682-001   2017-08-07   31
SP6EIY/P   PL.MP.KR-0682-001   2017-10-23   45
 
SP6EIY/P   PL.MP.KR-0682-001   2018-02-15 195
SP6EIY/P   PL.MP.KR-0682-001   2018-07-01   53

SP6EIY/P   PL.MP.KR-0682-001   2019-03-08 502
SP6EIY/PL  PL.MP.KR-0682-001   2019-08-14  44

SP6EIY/P  PL.MP.KR-0682-001  2020-03-02  99

SP6EIY/P PL.MP.KR-0683-001  2021-03-24 9
SP6EIY/P PL.MP.KR-0683-001 2021-05-04 623
SP6EIY/P PL.MP.KR-0683-001-2021-08-08-33
SP6EIY/P PL.MP.KR 0683-001-2021-05-09 - 22

SP6EIY/P PL.MP.KR 0683-001 2022-03-13 - 104
 
 
 SP6EIY/9
SP6EIY/P

JN99xw


 

PL.MP.KR  0682-001

POWIAT KRAKOWSKI
KRAKÓW COUNTY

 Test anteny MFJ-1786x

 

Test anteny pionowej  8 mtrs

Diagram QSO anteny MFJ-1768
03.2020 - 04.2020

 
SP6EIY/6   PL.DS.OL-0682-002   2013-07-02   60
SP6EIY/P   PL.DS.OL-0682-002   2015-07-21   15
SP6EIY/P   PL.DS.OL-0682-002   2016-04-10   4

SP6EIY/6
SP6EIY/P

JO80qw


PL.DS.OL  0682-002
POWIAT OŁAWSKI
OŁAWA COUNTY
 

SP6EIY/P   PL.DS.SR-0682-003   2013-07-20   78
SP6EIY/P   PL.DS.SR-0682-003   2013-08-23   45
SP6EIY/P   PL.DS.SR-0682-003   2014-07-13   9

SP6EIY/P
JO80JD

PL.DS.SR  0682-003
POWIAT ŚRDDZKI ŚL
ŚRODA ŚL. COUNTY

SP6EIY/P   PL.MA.LE-0682-004   2013-08-14   152
SP6EIY/P   PL.MA.LE-0682-004   2014-04-30   119
SP6EIY/P   PL.MA.LE-0682-004   2015-05-01   38
SP6EIY/P   PL.MA.LE-0682-004   2016-04-29   128

SP6EIY/P
KO02KL


 PL.MA.LE 0682-004
POWIAT LEGIONOWSKI
LEGIONOWO COUNTY
 

SP6EIY/P   PL.MP.TA-0682-005   2015-09-11   55

SP6EIY/P
KN09NT

 
PL.MP.TA  0682-005
POWIAT TARNOWSKI
TARNÓW COUNTY
 

SP6EIY/P   PL.LU.NS-0682-006   2013-09-28   64

SP6EIY/P
JO72XA


PL.LU.NS  0682-006
POWIAT NOWOSOLSKI
NOWA SÓL COUNTY
 SPFF-0127

SP6EIY/P   PL.LO.TM-0682-007   2014-06-18   063
SP6EIY/P   PL.LO.TM-0682-007   2017-04-14   069
SP6EIY/P   PL.LO.TM-0682-007   2018-05-01   029
SP6EIY/P  PL.LO.TM-0682-007    2018-12-25    123
SP6EIY/P  PL.LO.TM-0628-007    2019-04-19   093
 

SP6EIY/P
KO01AL


PL.LO.TM 0682-007
POWIAT TOMASZOWSKI
TOMASZÓW MAZ.COUNTY
 

 
SP6EIY/P   PL.OP.OP-0682-008   2014-09-05   65
SP6EIY/P   PL.OP.OP-0682-008   2017-10-05   147
 

SP6EIY/P
JO80VT


PL.OP.OP 0682-008
POWIAT OPOLSKI
OPOLE COUNTY
 SPFF-0085
 

SP6EIY/P   PL.OP.NY-0682-009   2014-09-18   63

SP6EIY/P
JO80RG


PL.OP.NS 0682-009
POWIAT NYSKI
NYSA COUNTY
 

 

SPFF-0085
 

SP6EIY/P   PL.OP.PR-0682-010   2014-09-19   54

SP6EIY/P

JO80RH


PL.OP.PR 0682-010
POWIAT PRUDNIKCI
PRUDNIK COUNTY
 

 
SP6EIY/P   PL.DS.WR-0682-011   2014-09-27   52

SP6EIY/P
JO80KD


PL.DS.WR 0682-011
POWIAT WROCŁAWSKI
WROCŁAW COUNTY
 

SP6EIY/P   PL.DS.MW-0682-012   2015-03-22   50

SP6EIY/P
JO80KD


PL.DS.MW 0682-012
MIASTO WROCŁAW
WROCŁAW CITY
 

SP6EIY/P   PL.MA.ND-0682-013   2015-04-29   84

SP6EIY/P
KO02JL


PL.MA.ND 0682-013
POWIAT NOWODWORSKI
NOWY DWÓR COUNTY
 SPFF- 0124
 
SP6EIY/P   PL.OP.NA-0682-014   2015-06-27   70
SP6EIY/P   PL.OP.NA-0682-014   2016-06-26   23

SP6EIY/P
JO80WU


PL.OP.NA 0682-014
POWIAT NAMYSŁOWSKI
NAMYSŁÓW COUNTY
 

SP6EIY/P   PL.MP.MY-0682-015   2015-06-18   78

SP6EIY/P
KN09AW


PL.MP.MY 0682-015
POWIAT MYŚLENICKI
MYŚLENICE COUNTY
 

SP6EIY/P   PL.LO.OP-0682-016   2015-07-31   58

SP6EIY/P
KO01AK


PL.LO.OP 0682-016
POWIAT OPOCZYŃSKI
OPOCZNO COUNTY
 

SP6EIY/P   PL.LO.PT-0682-017   2015-08-01   66

SP6EIY/P
JO91WJ


PL.LO.PT 0682-017
POWIAT PIOTRKOWSKI T.
PIOTRKÓW TRYB.COUNTY
 

SP6EIY/P   PL.MP.MK-0682-018   2015-08-14   56

SP6EIY/P
JO90WB


PL.MP.MK 0682-018  
MIASTO KRAKÓW
KRAKÓW CITY
 

SP6EIY/P   PL.MP.WI-0682-019   2015-08-14   62

SP6EIY/P
KN09AW


PL.MP.WI 0682-019
POWIAT WIELICKI
WIELICZKA COUNTY
 


2015-09-21 - 2015-09-242015-09-05 - 2015-09-05


SP6EIY/P   PL.DS.ST-0682-020   2015-09-04   15
SP6EIY/P   PL.DS.ST-0682-020   2015-09-21   74

SP6EIY/P
JO80PT
JO80MR


PL.DS.ST 0682-020
POWIAT STRZELIŃSKI
STRZELIN COUNTY
 

SP6EIY/P   PL.PM.MG-0682-021   2015-10-01   115

SP6EIY/P
JO94JH


PL.PM.MG 0682-021
MIASTO GDAŃSK
GDAŃSK CITY
 

 
SP6EIY/P   PL.PM.GD-0682-022   2015-10-01   76
SP6EIY/P   PL.PM.GD-0682-022   2018-05-24   12

SP6EIY/P
JO94ki


PL.PM.GD 0682-022
POWIAT GDAŃSKI
GDANSK COUNTY

 

PODOLANY
SP6EIY/P   PL.MP.WA-0682-023   2016-02-25   74

SP6EIY/P
JN99vv


PL.MP.WO 0682-023
POWIAT WADOWICE
WADOWICE COUNTY

 

BORKI
 

SP6EIY/P   PL.MA.WO-0682-024   2016-04-30   55

SP6EIY/P
KO02nl

PL.MA.WO 0682-024
POWIAT WOŁOMIN
WOLOMIN COUNTY


GILÓW
 
SP6EIY/P   PL.DS.DZ-0682-025   2016-10-15   51

SP6EIY/P
JO80jr

PL.DS.DZ 0682-025
POWIAT DZIERŻONIÓW
DZIERZONIOW COUNTY

     
     

WWFF - my award

KOPIA  Z KOMUNIKATU PZK -  i to chyba PRAWDA !!

 

Chce być EKO
- radio TS-590s w domu, pracujące z maksymalną mocą 25W   
- praca w terenie IC-703+ maksymalna moc 10W, zasilanie: panel słoneczny 30W   
  podłączony do akumulatora 14Ah 
- praca małymi mocami daje bardzo dużo satysfakcji !!
 
I want to be ECO
- TS-590s radio at home, working with a maximum power of 25W
- field work IC-703+ maximum power 10W, power supply: 30W solar panel 30W
  connected to a 14Ah battery Work with such low powers.
- working with small powers gives a lot of satisfaction !!
 
 

Galeria Zdjęć