Dostępność

club SPFF PGA

 

Park krajobrazowy GÓRY OPAWSKIE
Stobrawski Park Krajobrazowy
Rezerwat Przyrody
Lasy Borucickie
Rezerwat Przyrody Lubsza
   
Karkonosze

Rezerwat Przyrody
aleja drzew
ul. Wolności - Brzeg

Rezerwat Przyrody
aleja drzew
ul. Starobrzeska - Brzeg 

Stobrawski Park Krajobrazowy
Aleja Drzew Karłowice

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

WWFF - my award

KOPIA  Z KOMUNIKATU PZK -  i to chyba PRAWDA !!

 

Chce być EKO
- radio TS-590s w domu, pracujące z maksymalną mocą 25W   
- praca w terenie IC-703+ maksymalna moc 10W, zasilanie: panel słoneczny 30W   
  podłączony do akumulatora 14Ah 
- praca małymi mocami daje bardzo dużo satysfakcji !!
 
I want to be ECO
- TS-590s radio at home, working with a maximum power of 25W
- field work IC-703+ maximum power 10W, power supply: 30W solar panel 30W
  connected to a 14Ah battery Work with such low powers.
- working with small powers gives a lot of satisfaction !!
 
 

Galeria Zdjęć